- vi samler sport, erhverv og uddannelse i Fredericia Kommune

Klik her for at vise menu

Workshop for forældre

Hvornår:
Tirsdag d. 27 august kl. 19.00-21.15. Sted: FIC Lounge i Fredericia Idrætscenter

Første morgentræning er tirsdag. d. 13. august.

Baggrund

Fredericia Eliteidræt optager fra skoleåret 2019-2020 idrætstalenter i E-sport til talentklasser i eliteidrætskommunen
E - sports talenter vil kunne søge ind i talentklasserne i idræt på Ullerup Bæk Skolen i forbindelse med den dispensationsrunde for talentoptag, der finder sted mellem 1 og 15 juni 2019.

Infomøde 4 juni kl. 16.00 i Fredericia Idrætscenter – mødested i forhallen

Fredericia Eliteidræt vil fortælle om kriterier og procedure for at søge ind – herunder om den optagelsesprøve / prøvetræning, der skal finde sted i juni måned.
Der vil blive orienteret om indholdet i træning af E-sportstalenter i det kommende skoleår 2019-2020 – herunder hvilke grene af E-sport, der er tale om at optage til.

Procedure for optagelse for evt. interesserede unge E-sports udøvere

Der vil blive ansøgningsfrist 11. juni med prøvetræning i umiddelbar forlængelse heraf.
Optagelsen af talenter i e-sport til talentklasser vil være gennemført senest mandag d. 17 juni / tirsdag d. 18 juni.

På vegne af Fredericia Eliteidræt og Ullerup Bæk Skolen
Keld Vestergaard / Lars Folmer /Laust Korsholm

Fredericia Eliteidræt holdt informationsmøde for nye idrætstalenter på vej ind i ungdomsuddannelser.

Ordinær generalforsamling Fredericia Eliteidræt mandag d. 25 marts 2019

Fredericia Eliteidræt afholde sin årlige generalforsamling. Den finder sted mandag d. 25. marts kl. 7.00 i Fredericia Idrætscenter, Mødelokale 2. Adressen er: Vestre Ringvej 100, 7000 Fredericia


Dagsorden:

 1. Valg af dirigent
 2. Bestyrelsens / formandens beretning
 3. Forelæggelse og godkendelse af årsregnskab
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
           
            På valg:

Næstformand: Lars Ejby (valgt af byrådet) Ønsker genvalg
Medlem udpeget af ungebyråd, Indstillet er Jonas Kristensen

1-3 medl. udpeget af Fredericia Eliteidræt:
                                           På valg Lars Folmer. Ønsker genvalg       

Ikke på valg:
                      Niels Skeby, fmd. Vælges for to år ad gangen (i ulige år)
                     
                      Stig Pedersen:
                      Medl. udpeget af klubber med Team Danmark aftale (2 år ad gangen)

                      Kristian Bendix Drejer: Direktør, Business Fredericia
                      Udpeget af erhvervslivet

                      Jakob Asmussen, idrætsskoleleder Ullerup Bæk Skolen
                      Udpeget af idrætsskolen
 
                      Peter Knudsen, vicerektor Fredericia Gymnasium
                      Udpeget af FUR

                      Anders Tinning, Team Danmark 
                      Udpeget af Team Danmark


Vedr. medlem udpeget af SIF til at repræsentere lokale talentudviklingsklubber uden team Danmark aftale. Carsten Andersen, Fredericia triatlon Team
                     
 I forlængelse af SIFs nedlæggelse indstiller Fredericia Eliteidræts bestyrelse, at

 Fredericia Idrætsråd (afløser fra SIF) udpeger nyt medlem til at indgå i Fredericia
 Eliteidræts bestyrelse.
 Fredericia Idrætsråd indstiller kandidat 20 marts.Der optages idrætsudøvere fra følgende 10 idrætsgrene:
Svømning, triatlon, skydning, håndbold, fodbold for drenge, fodbold for piger, judo, mountainbike, golf, basketball og ridning.

Fredericia Eliteidræt og Ullerup Bæk Skolen gennemfører i Uge 8 og 9

Vores nyeste magasin er lige landet, med masser af spændende artikler og interviews. Temaet er "Frafald i talentudviklingen".
Find vores magasin her.

Fredericia Eliteidræt holder onsdag d. 9 januar kl. 19.00 - 20.30 informationsmøde I FIC Lounge i Fredericia Idrætscenter for idrætsudøvere med forældre, der overvejer at søge ind i talentklasser i idræt (7-9 årgang) til sommer - skoleåret 2019-2020.

Der vil også blive informeret om optagelse på linjer i 10 klasse og på linjer i ungdomsuddannelse

Samarbejdsklubber, idrætsskole og ungdomsuddannelser er repræsenteret ved mødet, og kan bidrage med kriterier for deltagelse.

Der vil være indlæg fra Ullerup Bæk Skolen om at gå i talentklasse i idræt.

Der vil også være indlæg ved Fredericia Eliteidræt om det sportslige set up.

Unge idrætsudøvere indgår desuden i mødet og besvarer spørgsmål om, hvordan det er at være talent i idrætskommunen.

Skrmbillede 2018 12 02 20.57.41

Erhvervsnetværk

 • andresensvvs.jpg
 • fredericia_furniture.png
 • danket.jpg
 • fiberline.jpg
 • cbc.jpg
 • carlsberg danmark_rgb.jpg
 • lho.jpg
 • proffset.jpg
 • mp_revision.png
 • 10ende.jpg
 • floeejendomme.jpg
 • lokalavisen-fredericia-budstikken.png
 • lindpro.jpg
 • trekantens_logo.jpg
 • handelsbanken_farve.jpg
 • messec.png
 • wetche.png
 • danskebank.jpg
 • stark.jpg
 • logo_landinsp.jpg
 • rent_jpeg_170px.jpg
 • ADP_Logo.jpg
 • fredericia_shipping.jpg
 • gf.jpg
 • ibc.jpg
 • broerup_sparekasse.jpg
 • scanview 2965.jpg
 • logo_thg_saakorer.jpg
 • jyske_bank.jpg
 • nordea.jpg
 • shippingdk.jpg
 • ibc-logo.jpg
 • ivs.png
 • sparnord_fa.jpg
 • skjoldgaard.jpg
 • sport24.jpg
 • fagym.jpg
 • klinik_fysioterapi.jpg
 • fakommune.jpg
 • euc_lillebaelt.jpg
 • middelfartsparekasse.jpg
 • byensgronttorv.jpg
 • cyanit.jpg
 • rev_fredericia.jpg
 • kentaur.jpg
 • kraft_biler.jpg
 • teamdanmark.jpg