Udskriv

Retningslinier for optagelse i din idræt - morgentræning
Det formelle i forhold til ansøgningsfrister skal naturligvis overholdes (læs mere om dette på www.fredericiaeliteidraet.dk ). Der optages kun udøvere, som i folkeskoleregi ønsker et skoleskifte til Ullerupbæk Skolen. Derudover optages udøvere i 10´ ende, STX, HTX og HHX. Yderligere er det muligt, at der kan deltage talenter, der efter endt skolegang kan kombinere arbejde eller videregående uddannelse med talenttræning, så det giver mulighed for at kunne træne med begge gange på morgentræningen.
Den enkeltes spilleres niveau bestemmes af talentpotentiale samt viljen, evnen og muligheden for at udvikle talentet.

Udvælgelsen tager udgangspunkt i følgende mål for morgentræningen i din idræt:

Følgende kriterier danner grundlag for udvælgelsen af deltagerne på morgentræningen:

Vi optager ikke idrætsudøvere uden, at:

Forudsætningerne for, at du kan udvikle dit talent er blandt andet:

Deltagere på morgentræning bliver udsluset hvis:

Lever idrætsudøveren ikke lever op til kravene for deltagelse kan klubben/trænerne vælge at udsluse et talent. Følgende procedure går forud:
Ansvarlig talenttræner tager en snak med idrætsudøveren og dennes forældre om, hvilke områder der skal forbedres for fortsat at kunne være med. Samtalen skal foregå senest 1. februar i det pågældende træningsår.

Efterfølgende får det unge talent mulighed for at arbejde med tingene, og forbedre sig.

Den endelige afgørelse om fortsættelse i det følgende år eller udslusning meddeles idrætsudøveren i god tid herefter.